Historia

Krótka historia Parafii i Kościoła w Krośnie – Polance

Parafia tut. p.w. Matki Bożej Królowej Polski została wydzielona z macierzystej parafia JEDLICZE w 1927 roku, dekretem Ks. Biskupa Anatola Nowaka. W jej skład wchodziły dwie  gminy: POLANKA i TURASZÓWKA.

Pierwszym proboszczem został mianowany dotychczasowy wikariusz w Krośnie Ks. Stanisław Decowski. Zaraz po przyjściu przystąpiono do budowy obecnego Kościoła. Jest to styl staropolskiego kościelnego budownictwa drewnianego, gontynowego. Wybudowany został według projektu prof. Politechniki Lwowskiej MARIANA OSIŃSKIEGO. Konsekracja kościoła odbyła się 21.10.1928 r. dokonał jej ordynariusz diecezji Ks. Biskup Anatol Nowak.

Tytuł kościoła: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski . Długość kościoła – 31m, szerokość – 16,75m we frontowym połączeniu łukowym z dwiema bocznymi kaplicami z których każda jest w formie sześcioboku. Kościół składa się z prezbiterium, nawy głównej i dwóch bocznych. Na fasadzie frontowej i za prezbiterium są podcienia. Wewnątrz kościoła znajdują się cztery filary. Długość wnętrza kościoła wynosi 25m, szerokość 14m. Łącznie z chórem w kościele jest 11 okien, wszystkie witrażowe. Treść witraży: Postacie Świętych – idąc do prezbiterium z prawej strony – błog. Salomea, św. Juda Tadeusz, św. Maksymilian Kolbe, św. Cecylia, błog. Maria Teresa Ledóchowska, błog. Kinga, św. Stanisław Kostka. Witraże w prezbiterium kościoła oraz te, których treścią jest ornamentyka zostały zaprojektowane przez Jana Śliwińskiego z Krakowa i tam tez wykonane przez firmę Żeleńskiego w 1935 r. Pozostałe witraże są projektu Łukasza Karwowskiego z Krakowa, wykonane przez Zakład Witraży Bracia Paczka w Krakowie w styczniu 1978r. W 1949r.

Ks. Stanisław Decowski wyjechała z tej parafii do Łańcuta obejmując tamtejszą Farę. Na jego miejsce przybył Ks. Franciszek Kojder. Długoletni proboszcz parafii zmarł 01.05.1975r. 10.07.1974r. jako kolejny administrator parafii przybył Ks. Tadeusz Buchowski. W 1982r. Ks. Biskup Ignacy Tokarczuk tworzy w Turaszówce parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Proboszczem zostaje Ks. Julian Bieleń.

Pierwotnym pokryciem kościoła była czerwona dachówka. W zawiązku z przejściem frontu II wojny światowej powstały w niej duże ubytki. Trzeba było zmienić pokrycie dachu. Uczyniła to Parafia w latach 1976-1977 kryjąc dach taśmą miedzianą grubości 0,5mm. Zużyto 12900kg w/w taśmy.

Kościół w prawdzie nie liczy 100 lat, ale ze względu na architekturę jest rejestrowany jako zabytek.